تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای دیوان محاسبات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای دیوان محاسبات - مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۶

در اجرای اصل صد و یکم متمم قانون اساسی و طبق ماده هشتم الحاقی به قانون دیوان محاسبات آقایان زیر برای مدت سه سال در جلسه روز یکشنبه‌پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش مجلس شورای ملی برای عضویت دیوان محاسبات انتخاب شده‌اند:

۱ - آقای کاظم تدین

۲ - آقای حسینقلی غفاری

۳ - آقای مرتضی هادیان

۴ - آقای ابوطالب کیوان

۵ - آقای مصطفی شفقی

۶ - آقای سیف‌الدین اهری

۷ - آقای حسین کی‌استوان

۸ - آقای احمد ویشکایی

۹ - آقای محمدعلی ربانی

۱۰ - آقای حسین دوست

۱۱ - آقای مسعود سالور

۱۲ - آقای احمد ضرغام‌پور

۱۳ - آقای سیف‌الدین مقامی

۱۴ - آقای جلال عدیلی

۱۵ - آقای علی‌اکبر سیدزاده

۱۶ - آقای میرعابدین جلیلی

۱۷ - آقای محمدتقی نوری‌رضوی

۱۸ - آقای محمدعلی مجتهدزاده

۱۹ - آقای عبدالحسین حجازی

۲۰ - آقای کاظم کشوردوست

۲۱ - آقای زین‌العابدین کیایی‌نژاد

۲۲ - آقای ابوالقاسم ملکی‌یزدی

۲۳ - آقای فتح‌الله اسفندیاری

۲۴ - آقای حسین امجدمنش

۲۵ - آقای خسرو فولادوند

۲۶ - آقای حسین شاهق

۲۷ - آقای سید محمد جعفری

۲۸ - آقای عبدالعظیم صبوری

۲۹ - آقای فرامرز فرزام

۳۰ - آقای غلامحسین سیاهپوش

صورت فوق مشتمل بر ۳۰ نفر که در تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۴۶٫۲.۵ انتخاب و در جلسه روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل وشش شمسی به اطلاع مجلس شورای ملی رسیده‌است صحیح می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی