تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی راجع به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴
محسن صدر نخست‌وزیر دوره چهاردهم قانونگذاری
کابینه محسن صدر مجلس چهاردهم - سپهبدی، آراسته، زند، سعید مالک، گلشاییان، رهنما، محسن صدر، هدایت، بدر، عدل دیده می‌شوند

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر - مصوب ۵ مهرماه ۱۳۲۴

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۲۴۰۷۰۵ پس از طرح برنامه به کابینه آقای صدر نخست‌وزیر به اکثریت ۷۰ رأی از یکصد و چهارده نفر عده حاضر رأی‌اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

متن برنامه کابینه آقای صدر نخست وزیر

‌پس از تشکر از حسن ظن و تمایلی که نمایندگان محترم نسبت به این جانب ابراز داشته‌اند بنا بر فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی دولت را تشکیل‌و آقایان و وزیران را به مجلس شورای ملی معرفی می‌نمایم:

‌جناب آقای حسنعلی کمال‌هدایت وزیر دادگستری

‌جناب آقای محمود بدر وزیر دارایی

‌جناب آقای عباسقلی گلشاییان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

‌جناب آقای مصطفی عدل وزیر مشاور

‌جناب آقای ابراهیم زند وزیر جنگ

‌جناب آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری

‌جناب آقای دکتر محمد نخعی وزیر کشاورزی

‌جناب آقای نادر آراسته وزیر راه

‌جناب آقای انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه

‌جناب آقای غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ

‌وزیر پست و تلگراف بعداً معرفی می‌شود.

‌وزارت کشور نیز عجالتاً به عهده این جانب خواهد بود.

 • ‌پاورقی: هیأت وزیران نامبرده بالا در جلسه ۲۶ تیر ماه ۲۴ به مجلس شورای ملی معرفی شده و در تاریخ پنجم مهر ۲۴ رأی اعتماد داده شده‌است.

‌در جلسه سه‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۲۴ آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده‌اند.

‌در جلسه سه‌شنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۳۲۴ آقای وحید تنکابنی به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده است.

‌در جلسه سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۲۴ آقای سرتیپ مقتدر به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده است.

‌در جلسه سه‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۲۴ آقای دکتر خشایار به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است.

‌چون باید روشی که دولت برای اداره امور کشور دارد به صورت برنامه تنظیم و تقدیم شود اصول و رئوس اقداماتی را که مصمم به اجرای کامل آن‌می‌باشد در ضمن ۱۱ ماده به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

‌بدیهی است که اجرای این برنامه با پشتیبانی نمایندگان محترم متناسب با فرصتی که در اختیار دولت باشد و برای آن که خاطر نمایندگان محترم نیز از‌جریان عمل دولت مستحضر گردد تصمیم بر این است که در هر چندی یک بار گزارشی از پیشرفتهای حاصله به عرض مجلس شورای ملی برسد.

برنامه کابینه نخست وزیر

‌اینک مواد برنامه:

 • ۱) حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دول متفق و سایر دولتهای دوست همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این‌جانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می‌داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد - رویه دولت این جانب برای رسیدن به این‌مقصود صمیمانه و صادقانه است و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل‌طبق مقررات پیمان سه‌گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.
 • ۲) مطالعه در امور اقتصادی به منظور اتخاذ و استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با مقتضیات و مصالح کشور و رفاه عامه باشد.
 • ۳) تجدید نظر در قانون مالیات بر درآمد و بعضی از مالیاتهای دیگر و تأمین توازن بودجه.
 • ۴) استقرار کامل امنیت در تمام شئون کشور به وسیله اجرای قطعی قوانین و اصلاح و تقویت سازمانهای مسئول.
 • ۵) تهیه کار برای بیکاران به وسیله تشویق شرکتهای خصوصی و فراهم ساختن وسیله استفاده از سرمایه‌های کوچک و اقدام به کارهای عام‌المنفعه مانند‌امتداد راههای آهن و آسفالت نمودن شاهراهها و آبیاری.
 • ۶) بهبود وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.
 • ۷) بهبود وضع کارمندان دولت و تجدید نظر در قوانین استخدامی.
 • ۸) اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چندساله برای اصلاح بهداشت کشور.
 • ۹) تعقیب مطالعه و اصلاح برنامه‌های تحصیلی - تسریع در اجرای قانون تعلیمات اجباری و اقدام در تأسیس دانشسراها در نقاط مختلف کشور.
 • ۱۰) تجدید نظر در قانون انتخابات.
 • ۱۱) تهیه برنامه چندساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی.

‌این برنامه به شرح بالا در جلسات متعدد طرح و در جلسه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار نسبت به کابینه آقای صدر به اکثریت ۷۰ رأی‌از ۱۱۴ نفر عده حاضر مجلس شورای ملی رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی