تصمیم قانونی دایر به‌اعلام ‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق در تعقیب جریان مذاکرات جلسه چهارم آذر ماه ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

تصمیم قانونی دایر به‌اعلام اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق در تعقیب جریان مذاکرات جلسه چهارم آذر ماه ۱۳۳۱ - مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۱ [۱]

مجلس شورای ملی از جریان مذاکرات جلسه روز سه‌شنبه آذر ماه در موفع طرح سوالات که بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس پیش آمد نموده‌است اظهار تاسف می‌نماید و کمافی‌السابق اعتماد و پشتیبانی کامل خود را به‌دولت جناب آقای دکتر مصدق اعلام می‌دارد.

تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاد شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۵۴