تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای پوررضا)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر ۱۳۲۳ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۴

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر‌ - مصوب ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۳ آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به اکثریت ۷۲ رای از ۹۳ نفر عده نمایندگان حاضر به کابینه آقای مرتضی‌بیات رای اعتماد داده است.

‌این تصمیم در جلسه ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی