تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر فروردین ۱۳۲۳ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۳
محمد ساعد نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۳

مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۲۳٫۲٫۲۸ پس از استماع توضیحات آقای نخست‌وزیر (‌موضوع استیضاح آقای مهندس فریور) نسبت به کابینه آقای‌محمد ساعد به اکثریت ۷۳ رأی از ۹۲ نفر عده حاضر ابراز رأی اعتماد نموده‌است.

این تصمیم در جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

  • پاورقی:

۱ - آقای دکتر نخعی در جلسه ۲۳ خرداد ۲۳ به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شدند.

۲ - آقای وحید تنکابنی در جلسه ۲۳ خرداد ۲۳ به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شدند. و تا انتخاب وزیر فرهنگ به جای آقای دکتر غنی که به مسافرت رفته‌اند به امور وزارت فرهنگ رسیدگی می‌نمایند.

۳ - در جلسه ۲۵ خرداد ۲۳ آقای دکتر آزموده به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شدند.

۴ - در جلسه اول تیر ماه ۲۳ آقای دکتر اقبال به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شدند.

۵ - در جلسه ۲۲ تیر ماه ۲۳ آقای سرتیپ عبدالله هدایت به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شدند.

۶ - در جلسه ۲۷ تیر ماه ۲۳ آقای غلامحسین خوشبین به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شدند.