تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۳ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر
محمد ساعد نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۲۳

مجلس شورای ملی در جلسه ۲۶ شهریور ماه ۲۳ پس از طرح برنامه کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر به اکثریت ۷۲ رأی از صد نفر عده حاضررأی اعتماد داده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

  • ‌پاورقی: در جلسه ۱۵ شهریور ماه ۲۳ هیأت وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی

معرفی شده‌اند:

کابینه محمد ساعد

جناب آقای ساعد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه
آقای خلیل فهیمی وزیر مشاور
آقای باقر کاظمی وزیر فرهنگ
آقای الهیار صالح وزیر دادگستری
آقای محمود نریمان وزیر راه
آقای یوسف مشاور وزیر پست و تلگراف و تلفن
آقای علی‌اصغر زرین‌کفش وزیر دارایی
آقای محمد سروری وزیر کشور
آقای سرلشگر فیروز وزیر جنگ
دکتر محمد نخعی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی
آقای دکتر منوچهر اقبال کفیل وزارت بهداری
وزیر کشاورزی بعد انتخاب و معرفی خواهد شد.

در جلسه ۳۰ شهریور ۲۳ آقای اشرفی به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر معرفی شدند.

در جلسه ۴ مهر ماه ۲۳ آقای دکتر مهیمن به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده‌اند.

در جلسه ۲۰ مهر ماه ۲۳ آقای سرتیپ هدایت به کفالت وزارت جنگ معرفی شده‌اند.

در جلسه ۲۰ مهر ماه ۲۳ آقای دکتر محمود افشار به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده‌اند.

متن برنامه کابینه آقای ساعد

۱ - استقرار امنیت عمومی به وسیله اجرای اصل حاکمیت قانون در سرتاسر کشور و استقلال قضات و جلوگیری قطعی از کلیه عوامل و عناصری که‌مخل امنیت و نظم باشند.

۲ - کوشش برای تثبیت قیمتها و ارزانی هزینه زندگی عمومی و مبارزه شدید با احتکار و علل دیگر گرانی.

۳ - شروع به اجرای قانون تعلیمات اجباری و تجدید نظر در برنامه‌های تحصیلی.

۴ - شروع به ایجاد وسایل تحدید کشت تریاک در کشور.

۵ - تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای ملی.