تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر
ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر - مصوب ۱۶ دی ماه ۱۳۲۶

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت برای اجرای مواد آن در جلسه شانزدهم دی ماه ۱۳۲۶ با اکثریت ۷۶ رأی از نود نفر عده حاضر نسبت به‌کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر رأی اعتماد داده است.

کابینه آقای حکیمی نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه یکشنبه ۶ دی ماه ۱۳۲۶ هیأت وزیران به شرح زیر معرفی شده‌اند:
۱ - آقای ابراهیم حکیمی (‌نخست‌وزیر).
۲ - آقای دکتر محمد سجادی (‌وزیر اقتصاد ملی).
۳ - آقای مصطفی عدل (‌وزیر مشاور).
۴ - آقای علی معتمدی (‌وزیر راه).
۵ - آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی (‌وزیر فرهنگ).
۶ - آقای دکتر سعید مالک (‌وزیر بهداری).
۷ - آقای ابوالقاسم نجم (‌وزیر دارایی).
۸ - آقای سپهبد یزدان‌پناه (‌وزیر جنگ).
۹ - آقای سرلشگر فرج‌الله آق‌اولی (‌وزیر کشور).
۱۰ - آقای محمدعلی وارسته (‌وزیر پست و تلگراف).

‌:-وزیر خارجه و وزیر کشاورزی بعداً معرفی خواهند شد.

‌:-وزارت کار هم فعلاً تحت نظر وزیر اقتصاد ملی خواهد بود تا تکلیف قانونی آن معین گردد.

‌در جلسه پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۶ آقایان معرفی شده‌اند:

۱ - آقای امان‌الله اردلان به سمت وزارت راه.
۲ - آقای باقر کاظمی به سمت وزارت امور خارجه.
۳ - آقای باقر شاهرودی به سمت وزارت کشاورزی.
۴ - آقای دکتر زنگنه به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر.

‌در جلسه پنجشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۶ آقای پیرنظر به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۶ آقای سرتیپ مقتدر به سمت معاون پارلمانی وزارت جنگ معرفی شده است.

‌در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۲۶ آقایان زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای علی سهیلی به سمت وزیر مشاور.
۲ - آقای سپهبد امیر احمدی به سمت وزارت کشور.
۳ - آقای عبدالحسین هژیر به سمت وزیر مشاور.
۴ - آقای موسی نوری اسفندیاری به سمت وزیر امور خارجه.

‌در جلسه یکشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۲۶ آقای نصرالله صبا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است.

‌در جلسه سه‌شنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۲۷ آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده است.

‌این تصمیم در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه کابینه آقای ابراهیم حکیمی

متن مواد برنامه کابینه آقای ابراهیم حکیمی:

۱ - فراهم کردن تدریجی موجبات آسایش طبقات زحمتکش و تعدیل زندگی ملت مخصوصاً به وسیله سبک کردن با تحمیلات ضعفا.
۲ - حذف اعتباراتی که برای مخارج تجملی و غیر ضروری در بودجه منظور شده.
۳ - توجه مخصوص به اعتبارات و مخارجی که برای آبادی کشور و سلامت و فرهنگ و آسایش عامه لازم است و نفع آن مخصوصاً عاید طبقات‌ضعیف می‌شود و زندگی آنها را بهتر می‌کند.
۴ - سعی در اجراء و رعایت دقیق قوانین برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم و توسعه فعالیت آنان مبارزه با فساد.
۵ - مراقبت در سهل و ساده کردن قوانین دادگستری به منظور تسریع قطع و فصل دعاوی و احقاق حق مردم.
۶ - جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که از قانون انحصار تجارت به ضرر عامه به عمل می‌آید.
۷ - اصلاح تدریجی وزارتخانه‌ها و آموزشگاهها و مؤسسات و اجرای قانون تعلیمات اجباری.
۸ - اصلاح و تقویت قوای تأمینه به تناسب احتیاجات کشور.
۹ - تقدیم لوایحی به مجلس شورای ملی به منظور این که مردم هر محل در امور محلی خود از قبیل کارهای فرهنگی و بهداشتی و بلدی و غیره بیش از‌پیش مداخله نمایند.

‌سیاست خارجی دولت همواره سعی کامل در تشیید و تحکیم روابط حسنه و علائق مودت و رعایت کامل احترام متقابل با دول دوست مخصوصاً با‌ملل همسایه و توسعه ارتباط اقتصادی با آنها و وفاداری و علاقمندی کامل به سازمان ملل متحد می‌باشد و نهایت کوشش به عمل خواهد آمد که علائق‌صمیمانه بین ما و دولتهای بزرگ که با شرکت خودمان شالوده این سازمان را نهاده‌اند محکمتر گردد.

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

‌مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۲۶

‌مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه ۱۳۲۶ پس از طرح استیضاح آقایان حائری‌زاده و مکی و آزاد و تقاضای رأی اعتماد از طرف‌آقای نخست‌وزیر با اکثریت ۵۵ رأی از ۱۰۳ نفر عده حاضر به دولت آقای ابراهیم حکیمی ابراز اعتماد نموده است.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت