تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر شهریور ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۳۱ پس از استماع و طرح گزارش دولت در باب پیام مشترک دولتین امریکا و انگلستان (موضوع نفت) و تقاضای رای اعتماد به اکثریت ۶۰ رای از ۶۱ نفر عده حضار نسبت به دولت ابراز اعتمادنموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه بیست و پنجم شهریور ماه یکهزارو سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ . ص. ۵۴