تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۳۱
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق - مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی[۱]

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه ‌پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به اکثریت ۹۹ رأی از ۱۰۲ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.


کابینه دکتر محمد مصدق نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ هیأت وزیران به شرح زیر معرفی شده‌اند:
۱ - آقای دکتر محمد مصدق (‌نخست‌وزیر).
۲ - آقای حکیم‌الدوله ادهم (‌وزیر بهداری).
۳ - آقای یوسف مشار (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن).
۴ - آقای باقر کاظمی (‌وزیر امور خارجه).
۵ - آقای جواد بوشهری(‌وزیر راه).
۶ - آقای‌محمدعلی وارسته (‌وزیر دارایی).
۷ - آقای علی هیأت (‌وزیر دادگستری).
۸ - آقای فرمند (‌وزیر کشاورزی).
۹ - آقای سپهبد نقدی(‌وزیر جنگ).
۱۰ -‌آقای سرلشگر زاهدی (‌وزیر کشور).
۱۱ - آقای امیر تیمور کلالی (‌وزیر کار).
۱۲ - آقای دکتر سنجابی (‌وزیر فرهنگ).

‌در جلسه سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ :

آقای امیر علایی به سمت وزیر اقتصاد ملی معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰:

۱ - آقای فضل‌الله نبیل به سمت معاونت وزارت امور خارجه

۲ - آقای دکتر حسین فاطمی به سمت‌ معاونت نخست‌وزیری معرفی شده‌اند.

‌در جلسه پنجشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۳۰ آقای مهندس بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده‌است.

‌در جلسه یکشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۳۰ آقای مهندس زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت اقتصاد ملی معرفی شده است.

‌در جلسه سه‌شنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۳۰ آقای دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری معرفی شده است.

‌در جلسه پنجشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۳۰ آقای سرلشگر وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۹ تیر ماه ۱۳۳۰ آقای دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت دادگستری معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰ آقای امیر علایی به سمت وزیر کشور معرفی شده است.

‌در جلسه سه‌شنبه ۹ مهر ماه ۱۳۳۰ آقای فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده است.

‌در جلسه پنجشنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۰ آقایان زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر.
۲ - آقای دکتر حسن ادهم به سمت وزیر مشاور.
۳ - آقای محمود نریمان‌به سمت وزیر دارایی.
۴ - آقای دکتر محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری.

‌در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه ۱۳۳۰:

۱ - آقای امیر علایی به سمت وزارت دادگستری.
۲ - آقای سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ.
۳ - آقای دکتر علی امینی به سمت وزارت اقتصاد ملی.
۴ - آقای امیر تیمور به سمت وزارت کشور‌معرفی شده‌اند.

‌در جلسه یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۳۰ آقای سرلشگر علوی مقدم به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده است.

‌در جلسه پنجشنبه ۵ دی ماه ۱۳۳۰:

۱ - آقای دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ.
۲ - آقای دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست و‌تلگراف و تلفن.
۳ - آقای فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی.
۴ - آقای مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی شده‌اند.

‌این تصمیم در جلسه یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه دولت

‌متن برنامه

۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم‌اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.

‌البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم ‌تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و هدایتهای لازم به دولت برای‌اصلاحات بفرمایند.

‌اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل‌می‌باشد.

نگاه کنید به

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم، ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ ، چاپخانه مجلس، ص. ۱۳۴-۱۳۵