تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر امرداد ۱۳۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر فروردین ۱۳۳۴ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۵
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم
حسین علاء نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر - مصوب ۸ امرداد ماه ۱۳۳۴

مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه هشتم مرداد ماه ۱۳۳۴ پس از طرح استیضاح آقای مهندس شاهرخ‌شاهی و تقاضای رأی اعتماد از طرف آقای‌ حسین علاء نخست‌وزیر به اکثریت ۷۲ رأی از ۸۱ نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است.

از تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت