بیانات محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی رییس مجلس شورای ملی و هیات وزیران در آغاز سومین سال پادشاهی همایونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی رییس مجلس شورای ملی و هیات وزیران در آغاز سومین سال پادشاهی همایونی ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۲


به خاطر دارید در دو سال قبل چنین روزی که به سلطنت رسیدم وضع کشور در چه حالی بود. در مقابل چنین مسئولیت بزرگی حس فداکاری و دینی را که هر ایرانی نسبت به میهن دارد، در نظر داشتم. در آن روز آینده کشور از هر جهت تاریک به نظر می‌آمد و روابط ما با همسایگان هنوز بر اساس صحیحی استوار نشده بود.

خوشبختانه در این دو سال در این قسمت موفقیت‌های بزرگی حاصل کردیم، یعنی با عقد پیمان کشور از صورت اشغال درآمد و با همسایگان خود مؤتلف شدیم و برای اینکه منافع و آمال ملی ما به نحو اکمل تأمین شود، اقدامات دیگری را شروع کردیم و با دادن اعلان جنگ به آلمان آشکارا دوش به دوش متفقین وارد جهاد آزادی شدیم. اینک که وضع خود را از لحاظ سیاست خارجی روشن ساخته‌ایم، امیدواریم با کمک متفقین خود بتوانیم در موقع صلح که انشاءالله نزدیک است، آمال ملی خودمان را که برقراری آزادی و عدالت در جهان و احترام استقلال و تمامیت دول است، برآورده سازیم. اما در قسمت داخلی متأسفانه باید اذعان کرد آرزوهایی که داشتیم، انجام نشد و مقامات مسئول یا در اثر وجود مشکلات و یا به هر علت دیگر آن طور که باید حس فداکاری نشان ندادند. در همین حال پاره‌ای از اشخاص نادان تبلیغاتی را شروع کردند که اختلافات اسف‌آوری در میان مردم ایجاد کنند و قسمتی از ناامنی کشور هم نتیجه همان تبلیغات است.

در این مدت دو سال مشاهده این وقایع از یک طرف و ملاحظه پریشانی مردم از طرف دیگر قلب مرا افسرده می‌ساخت و آنچه در قوه داشتم از حیث هدایت و نصیحت فروگذار نکردم. می‌دانستم که ملت تا چه اندازه در سختی است و تا چه حد باید در رفاه حال مردم به اصلاحاتی که کشور به آن نیازمند است، اهتمام کرد.

حال هم باز آنچه را بارها گفته‌ام تکرار می‌کنم که تا خواربار و بهداشت و فرهنگ ملت تأمین نگردد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به معنی واقعی به وحدت ملی پی برند و مثل ملل بزرگ دنیا در موقع بروز خطر برای هر فداکاری حاضر باشند.

البته سعی و کوششی که دولت با پشتیبانی مجلس شورای ملی برای فراهم آوردن رفاه حال مردم می‌نماید مرا تا حدی امیدوار می‌سازد، به همین جهت از دولت می‌خواهم که برنامه خود را سعی و عمل قرار داده، کوشش کند که با اجرای قوانین، عدالت را به معنای واقعی در کشور حکمفرما نماید و بدکاران را بی‌ملاحظه به مجازات رساند و خدمتگزاران را پاداش دهد.

از خداوند توفیق می‌طلبم تا اینک که وارد سومین سال سلطنت خود می‌شوم، بتوانم وسایل آسودگی را برای مردم بیشتر فراهم آورم و افراد این کشور را روزبه‌روز به هم نزدیک‌تر کنم تا با تکمیل وحدت ملی بتوانیم مقامی را که ایران حقاً در جامعه ملل متمدن باید دارا باشد، حائز شویم. [[رده:اشغال تهران از سوی ارتش شوروی و بریتانیا ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰]