بیانات محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پایان دوره‌های فرماندهی و ستاد عالی مقدماتی و دوره هشتم آموزشگاه افسری ژاندارمری کشور ۲۹ شهریور ۲۵۳۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از بیانات محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پایان دوره‌های فرماندهی و ستاد عالی مقدماتی و دوره هشتم آموزشگاه افسری ژاندارمری کشور ۲۹ شهریور ۲۵۳۵ شاهنشاهی

(پادگان ونک)

موفقیت عموم افسران فارغ‌التحصیل را تبریک می‌گویم.
تشکیل این همه مراکز آموزشی مختلف، مرکز آموزش افسری، مراکز مقدماتی عالی، دوره‌های مختلف دانشگاهی، نشانه آن است که ژاندارمری کشور شاهنشاهی ایران مراتب و مدارج تعالی و توسعه را پیموده و امروز به شکل یک نیروی مسلح آشنا به کار خود، چه در امور قضایی و چه در امور نظامی، می‌باشد و از حفاظت راه‌ها گرفته تا امنیت مملکتی، شب و روز مشغول انجام وظیفه است.
کار شما در زمان صلح معلوم است، منتها وظیفه‌ای که در این اواخر به این سازمان محول شده و روزبه‌روز به آن تأکید می‌شود، این است که هر چند آرزو می‌کنیم چنین روزی هیچ وقت پیش نیاید، اما اگر روزی میهن شما مورد تجاوز قرار گرفت، هر کدام از شما افسران ژاندارمری بتوانید برای این کار آمادگی فکری و ذهنی و بدنی و علمی و تخصصی داشته‌باشید. یک قهرمان مبارزه ملی و یک فرمانده برای گروهی از مبارزان وطن باشید. البته تعلیمات تخصصی بیشتر در این امر روزبه‌روز به شما داده خواهدشد، تا اینکه در این کار تخصص کامل پیدا بکنید.
ژاندارمری کشور شاهنشاهی ایران در آینده از لحاظ ساز و برگ و تجهیزات تکمیل‌تر خواهدشد و امیدواریم زندگی افسران و افراد ژاندارمری نیز بهتر و به طور مرتب‌تری تأمین بشود.
انتظار دارم مراکز آموزش ژاندارمری روزبه‌روز در راه این هدف‌ها قدم‌های موفقیت‌آمیزتری بردارد.