بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی هنگام دادن نشان به سران عشایر شاهسون و کرد و مجاهدین توالش و اردبیل باشگاه لشکر اول ۹ بهمن ماه ۱۳۲۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روز نجات آذربایجان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی هنگام دادن نشان به ۱۴۰ تن از سران عشایر شاهسون و کرد و مجاهدین توالش و اردبیل باشگاه لشکر اول ۹ بهمن ماه ۱۳۲۵


از دیدن آقایان که امروز در اینجا هستند، خوشوقتم. نه فقط از آن خاطر که تعدادی از افراد فداکار این مملکت در اینجا گرد آمده‌اند و از نزدیک می‌توانم آنان را بشناسم، بلکه از آن نظر که وجود شما مرا به سرنوشت و آینده کشور امیدوار می‌سازد.
شما که در اینجا هستید اغلب نماینده صدها افرادی می‌باشید که همیشه مهر وطن در دل داشته‌اند و تا آنجا هم که توانسته‌اید در راه حفظ حیثیت ملی خود فداکاری کرده‌اید و حتماً وقایع تألم‌آوری در راه جانبازی و فداکاری به سر شما آمده‌است که بعدها با افتخار نقل خواهدشد و موجب افتخار شخص شما و فامیل شما و طایفه شما و بالاخره کشور شما خواهدبود.
این امیدواری که به آینده دارم بر اثر روحیه قوی است که در شما وجود دارد و بیشتر از آن نظر است که به محض کوچکترین اشاره و اقدام رسمی از طرف ارتش ایران، طوری شعله وطن‌پرستی در دل شما فروزان شد که سرتاسر یک منطقه وسیع در عرض دو یا سه روز به کلی به دست عناصر صالح و وطن‌خواه افتاد و سربازانی که با عزم نجات هموطنان خود یا کشته‌شدن در این راه به طرف آذربایجان حرکت نموده بودند بعد از نبرد قافلانکوه با یک نوع راه‌پیمایی نظامی به مناطقی قدم گذاشتند که به جای استقبال با گلوله در آغوش پر مهر و محبت شما جای گرفتند.
دو امر است که مرا به آینده بیش از پیش امیدوار می‌سازد: یکی وجود اشخاص فداکاری چون شما، و دیگر آنکه در کشور ما بار دیگر ثابت شد که ایرانیِ صبور و بردبار که گاهی بیش از اندازه متحمل مصائب می‌گردد، سرانجام وظایف خود را ولو با بزرگترین فداکاری‌ها، به نحو کامل انجام می‌دهد.
امروز شما از آن نظر در محیط نظامی پذیرایی می‌شوید که می‌توان گفت در این محیط تعلیم وظیفه‌شناسی و جانبازی می‌دهند، و من می‌توانم بگویم مفتخر و مطمئن باشید که ارتشی که باید محافظ جان و ناموس و شرافت شما باشد، وظیفه خودش را انجام داده و همیشه خواهدداد، در این موقع میل دارم به احترام ارواح افرادی که در راه آذربایجان شهید شده‌اند، یک دقیقه سکوت کنیم.