بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی هنگام باریابی وزیر کشاورزی و عمران روستایی و معاونان ۷ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانشگاه تهران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی امرداد ماه تا آبان ماه


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی هنگام باریابی وزیر کشاورزی و عمران روستایی و معاونان ۷ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سازمان و تشکیلات وزارت کشاورزی باید انعطاف پذیر بوده و طوری باشد تا در ارتباط با هدف‌ها و آرمان‌های ملی بتواند در آینده همواره موثر و نافذ باشد. کشاورزی ثروتی است قابل تکرار و دوام و می‌تواند وسیله انسان، تغییر و بهبود و افزایش یابد.

در نقاطی که کشت و صنعت می‌تواند عملی شود آن را باید توسعه داد و به طور کلی کشاورزی را باید در هر نقطه کشور به اقتضای شرایط مساعد و مناسب هر محل گسترش داده و حداکثر بهره برداری را کرد.

زمین‌های کوچک

باید ترتیبی داد که کشاورزان اگر زمین‌های کوچکی در اختیارشان هست، حداکثر استفاده را بکنند، هم چنان که این روش در ژاپن عملی شده و این کشور که روزی وارد کننده برنج بود، اکنون صادرکننده این محصول کشاورزی است البته ناگفته نماند که این امر نتیجه شصت سال تحقیق پیگیر و مستمر بوده است. هم چنین باید ترتیبی داد که روستاهای ما از نظر آب آشامیدنی، برق و وضع زندگی به حدی برسد که زندگی روستاییان معرف اجرای برنامه‌های آرمان ملی ما باشد و در تحقق این هدف باید از همه روستاییان از پیر و جوان و زن و مرد و با آموزش‌هایی که به آنان داده می‌شود استفاده کرد.

پرورش ماهی

امکانات لازم باید برای کشاورزان در ایجاد استخرچه‌هایی برای پرورش و تکثیر ماهی که هم می‌تواند در کمبود مواد پروتیین کشور کمک کند و هم منبع درآمدی برای کشاورزان شود فراهم آید و آموزشگاه‌های حرفه‌ای کشاورزی نیز در روستاها تاسیس شده تا کشاورزان با اصول جدید و پیشرفته کشاورزی آشنا شده و در به کار گرفتن ماشین در امر کشاورزی مهارت‌های لازم را فراگیرند.