بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام دادن نشان لیاقت به بنگاه راه آهن دولتی ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
راه آهن سراسر ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام دادن نشان لیاقت به بنگاه راه آهن دولتی ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

نشانی که داده می‌شود نشان لیاقت بنگاه است و ما به نام قدردانی از عملیات بنگاه این نشان را بدان می‌دهیم.

شما وظایف خود را در یک موقع خطیر به نحو احسن انجام دادید و بنابراین حق این است که از این خدمات گرانبها قدردانی شود.

بنگاه راه‌آهن نه تنها وظیفه خود را در موقع جنگ به خوبی انجام داد، بلکه از این به بعد در ایجاد راه‌آهن شهرستان‌های مهم کشور وظیفه مهم خود را بایستی انجام دهد، و در ارتباط اقتصادیات ممالک دیگر به شکل ترانزیت و در انجام برنامه‌های خود موفق و کامیاب گردد.

برنامه‌هایی که برای این منظور تهیه می‌شود، برنامه‌های جامعی خواهدبود و امیدواریم که همه افراد ملت هم در این مورد از هیچ مساعدت مالی و فکری دریغ ننمایند. نشانی که داده می‌شود نشان لیاقت و فداکاری این بنگاه است، زیرا پیروزی متفقین با فعالیت این بنگاه رابطه مستقیم دارد.