بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام بازدید از ساختمان دانشگاه پهلوی شیراز ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۱۴ اسفند ۱۳۳۹

از بیانات شاهنشاه هنگام بازدید از ساختمان دانشگاه پهلوی

(در شیراز)


علاقمندم که این دانشگاه حتی از دانشگاه‌های بزرگ کشورهای خارج نیز بهتر باشد. باید این دانشگاه بتواند مرکز تحقیقات بزرگ جهانی شود و دانشجویان خارجی نیز در آن به تحصیل مشغول شوند.