بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام بازدید از اردوی دانشجویان دانشگاه در بابلسر ۲۵ امرداد ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۲ خورشیدی تازی

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام بازدید از اردوی دانشجویان دانشگاه در بابلسر ۲۵ امرداد ماه ۱۳۳۳


از فرصتی که اکنون دست داده و با عده‌ای از جوانان کشور از نزدیک روبه‌رو می‌شوم، خوشوقتم. البته میل داشتم که فرصت بیشتری دست می‌داد و می‌توانستم مدت بیشتری نزد شما بمانم و از نزدیک با روحیه و طرز فکر و بالاخره با زندگی شما آشنا شوم، ولی من از این فرصت کوتاه استفاده می‌کنم و می‌خواهم تا آنجا که ممکن است به روحیه شما آشنایی پیدا کنم و با شما صحبت نمایم و مخصوصاً نظریات شما را بدانم، زیرا همه ما یک هدف داریم و برای وصول به آن می‌کوشیم.

من خوشوقت می‌شوم که نظریات خود را به خود من اظهار کنید. شما به خوبی می‌دانید که دنیای متمدن امروز با ما فاصله زیادی گرفته‌است. ایرانی باید به این عقب‌افتادگی توجه نماید و بکوشد که این فاصله را در اندک زمانی طی کرده و به کاروان تمدن و ترقی جهان برسد، و این امر به کوشش و همکاری و هم فکری همه افراد ملت نیازمند است. خدا را شکرگزاریم که همواره از نعمت بزرگی برخورداریم و آن استقلال میهن ما است، همین استقلال که بسیاری از کشورها آن را ندارند و بعضی نیز متأسفانه به تدریج از دست می‌دهند. ما باید بیدار و هشیار باشیم و از این نعمت بزرگ استفاده کنیم و با بهره‌برداری از منابع زیرزمینی و استعدادهای بزرگ ایرانی بکوشیم تا کشور خود را به اوج عظمت و ترقی برسانیم و وسایل آسایش و رفاه مردمی را که در این کشور به سر می‌برند، فراهم سازیم.

ما باید بکوشیم تا دین خود را به وطن خویش ادا نماییم و در کلیه امور خدا را ناظر اعمال خود بدانیم و بکوشیم تا وظایف ملی مذهبی و وجدانی خویش را به نحو پسندیده انجام دهیم. راهی که ما در پیش داریم با اینکه راهی آسان و ساده است، احتیاج به مقاومت و بردباری و بلکه فداکاری دارد، و همه افراد برای وصول به مقصود و طی این طریق باید آماده فداکاری باشند.