بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی وزیر کشور و شهرداران در آبادان ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۰ اسفند ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه در آبادان، در شرفیابی وزیر کشور و شهرداران

بایستی در انجام عمیات اصلاحی و عمرانی شهرها و انجام کارهای عام‌المنفعه کوشش شود.

برای پیشرفت کارها، خدمت، درستکاری، صمیمت، علاقه و وجدان لازم است.

آقایان شهرداران تربیتی بدهند که رضایت مردم فراهم شود. رضایت مردم به دست شما است، باید سعی کنید در هر شهر مهمانخانه، خیابان، آسفالت، آب، برق تأمین و ارزاق ارزان شود.

من بیش از هر کس و هر چیز به ملت خود علاقمندم. شما نباید ناراحتی برای من و ملت ایجاد کنید. رضایت ملت من، رضایت من است و فکر می‌کنم خدمت صحیح و درستکاری بهترین سرمشق شما و هر مأمور دولت است.

شهرداران استان‌های کشور که در اینجا گرد آمده‌اند، وظایف سنگین به عهده دارند. باید مراقبت کنند که به همان نسبت که درآمدهای شهرداری‌ها افزایش می‌یابد، کارهای مثبت انجام شود. شما باید دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید اعتماد مردم را جلب نمایید. امیدوارم روزی برسد که مدارس و بیمارستان‌های ما نیز به دست خود مردم اداره شود. کسانی که کارهای مملکت را با درستی و صداقت انجام می‌دهند، مورد پشتیبانی کامل من هستند. هیچ عاملی نباید شما را از انجام وظایفتان که تماس مستقیم با مردم است، بازدارد. باید توجه به کار مردم را سرلوحه برنامه کار خود قرار دهید، زیرا کار شما در درجه اول خدمتگزاری نسبت به مردم است.