بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در گنبدکاوس هنگام دادن اسناد مالکیت به کشاورزان ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
املاک سلطنتی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۷ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در گنبدکاوس هنگام دادن اسناد مالکیت به کشاورزان ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۷

این منطقه از حیث استعداد آب و خاک کمتر نظیر دارد. در اینجا ثروت خدادادی به حد وفور است و برای کارهای کشاورزی شما خودتان می‌توانید به طور فردی و اجتماعی، چه از طریق تشکیل شرکت و چه از راه گردآوری سرمایه، امور کشاورزی خود را مثل کشاورزان سایر ممالکی که خودشان انجام می‌دهند، ترقی دهید. در صورتی که از کود شیمیایی به طریق صحیح و علمی استفاده شود، میزان تولید کشت پنبه و گندم شما چندین برابر خواهدشد و درآمد آن مستقیماً اول به خود شما و بعد عاید مملکت می‌گردد. اکنون هم که به کشاورزی مکانیزه آشنا شده‌اید، به این اکتفا نکنید بلکه کوشش کنید که هر روز قدم تازه‌ای برای بهبود زندگی خود بردارید.

شما باید کشاورزان را هدایت کنید که روش صحیح کشاورزی را بیاموزند. البته در صورتی که لایحه جدید وام کشاورزی به تصویب برسد، در وضع زندگی روستاییان مملکت فوق‌العاده مؤثر خواهدبود.