بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ خوش‌آمدگویی هموندان انجمن شهر لندن در کاخ سنت جیمس ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه در پاسخ خیر مقدم اعضای انجمن شهر لندن در قصر سنت جیمس

از خوشامد گرمی که از طرف انجمن و مردم شهر بزرگ لندن ابراز داشته‌اید، کمال تشکر را دارم. به خصوص خوشحالم که به موجب دعوت محبت‌آمیز علیاحضرت ملکه الیزابت، بار دیگر خود را در این کشور می‌یابم.

من با خوشوقتی بسیار شاهد پیشرفت‌های عظیمی هستم که در بازگردانیدن به سعادت و شادکامی مردم پایتخت بریتانیا که در سال‌های جنگ در معرض مخاطره قرار گرفته‌بودند، حاصل شده‌است. بازدید من از این شهر که مرکز ثقل ملل مشترک‌المنافع بریتانیا است، این فرصت مطبوع را به من داده‌است که سازمان شایان ستایش پایتخت بزرگ شما را از نزدیک ملاحظه کنم.

طی سال‌های بعد از جنگ هدف دائم من این بوده‌است که منافع اساسی کشور خویش را تأمین کنم و برای ملتم حکومتی را به وجود بیاورم که به صورتی روزافزون موجب رفاه و سعادت آن گردد. ما در ایران با مسئله بی‌سابقه‌ای مواجه هستیم و آن افزوده شدن جمعیت پایتخت به نسبت بیش از دو برابر در کمتر از ده سال است و با افزایش جمعیت پایتخت و حومه، ما به استفاده از تجارب شما در حکومت محلی و بهبود اوضاع شهرها نیاز بسیار داریم.

من بر این عقیده‌ام که توجه به رفاه مردم، شرط اصلی به وجود آوردن یک نظام اجتماعی است که به نوبه خود بهترین ضامن دفاع ملت در مقابل تجاوز و وسیله حفظ صلح و آرامش محسوب می‌شود.

مایلم بهترین آرزوهای خود را برای موفقیت شما در اداره و تأمین رفاه اهالی این پایتخت بزرگ ابراز دارم و توسط شما درودهای قلبی خویش را برای سعادت و موفقیت پایدار مردم شهر لندن که مرا با این روح میهمان‌نوازی در میان خود پذیرفتند، اظهار نمایم.