بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در نشست هیات دولت ۲۲ شهریور ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۲۲ شهریور ۱۳۳۸ از بیانات شاهنشاه در جلسه هیأت دولت

رفتار برخی مالکین بزرگ با رعایا غالباً بسیار ظالمانه است. باید باز یادآوری نمایم که تا موضوع تحدید مالکیت به مرحله عمل و موقع اجرا در نیاید، عادت مالکین و طرز رفتار آنها ترک نمی‌شود. به اعتقاد آنها رعیت بنده زرخرید مالک است و معتقدند که دولت حق ندارد در موضوع روابط بنده و آقا مداخله نماید. به همین جهت است که اعتنایی به تصمیم دولت راجع به لغو عوارض نمی‌کنند. برای اینکه این روش‌ها و عادت‌ها منسوخ شود، فعلاً تا اجرای قانون تحدید مالکیت همانطور که قبلاً دستور داده‌ام اقداماتی انجام دهید که مأمورین به هر وسیله می‌توانند برای دفعه سوم و چهارم لغو عوارض را به مردم تفهیم نمایند و متخلفین را مورد تعقیب شدید قرار دهند.

سازمان بیمه‌های اجتماعی با سرمایه قابل توجهی که دارد، باید دست به کارهای مهمی به منظور تحصیل درآمدهای مطمئنی از قبیل تأسیس بانک و امثال آن بزند که وجوه مربوط به کارگران مورد استفاده دستگاه‌های دیگر با بهرۀ کم قرار نگیرد. این نکته را کراراً تذکر داده‌ام که این سازمان نباید از هدف اصلی خود که تأمین آسایش و حفظ منافع کارگر است، منحرف شود. این سازمان دست به هر کاری می‌زند صرفاً باید منافع کارگران در آن ملحوظ باشد. بنابراین دولت باید اشخاصی را برای اداره این سازمان انتخاب کند که با نهایت دلسوزی و صحت وظایف خود را انجام دهند و از روی شرافت و وجدان در جمع‌آوری و مصرف وجوه سازمان اقدام نمایند و موجبات رفاه کارگران و خانواده آنها را فراهم سازند.

اینکه کم‌کم جوان‌های تحصیل‌کرده ما در کارهای حساس وارد می‌شوند و لیاقت و استعداد خود را ظاهر می‌سازند، موجب کمال خوشوقتی و امیدواری است. بی‌مناسبت نیست در این موقع که صحبت از جوانان می‌شود، این حقیقت را بدون پرده‌پوشی بگویم که این مملکت بر خلاف گذشته تعلق به یک دسته مخصوص ندارد و ما میدان را برای همه طبقات باز گذاشته‌ایم.

ما همه چیز را برای همه می‌خواهیم و در اجرای عدالت اجتماعی همواره کوشش داریم.

در ایران هر کس لیاقتی داشته، ولو از طبقات پایین بوده، او را به بالاترین مقامات و مدارج ارتقاء داده‌ایم. اغلب امرای ارشد ارتش، اکثر وزرا و معاونین وزارتخانه‌ها و صاحبان مقامات دیگر، از خانواده‌های گمنامی بوده‌اند که در اثر ابراز لیاقت از درجه پایین اجتماع به مدارج عالیه رسیده‌اند.

در مملکت ما همیشه امکان داشته که افراد از طبقات پایین اجتماع به مقامات عالیه برسند و هیچ وقت مشاغل عالیه منحصر به طبقه محدودی نبوده‌است. پدر من خود نمونه بارزی از این موارد است که تنها لیاقت و استعداد او موجب آن همه ترقی گردید. به علاوه خودم نیز عملاً این موضوع را نشان داده‌ام که هیچ عاملی جز لیاقت برای نیل به درجات عالیه در من مؤثر نیست.

مراقبت نمایید که درآمد شهرداری‌ها به مصرف آبادی شهرها برسد و بی‌خود حیف و میل نشود. واقعاً اگر دلسوزی در کار باشد و حیف و میل نشود، با درآمد شهرداری‌ها خیلی کارهای خوب و مفید را می‌توان انجام داد و کاملاً موجبات رفاه مردم را فراهم ساخت.