بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در میهمانی بنگاه خاور نزدیک ۱۸ بهمن ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در میهمانی بنگاه خاور نزدیک ۱۸ بهمن ماه ۱۳۳۳


رفرم اجتماعی، ثبات اقتصادی ملی، استفاده از منابع طبیعی، تعمیم بهداشت و به کار انداختن سرمایه‌های داخلی و خارجی، سرلوحه برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهند. منظور ما این نیست که در دنیایی پر خطر زیست کنیم.

ما از اغتشاشات سیاسی و اقتصادی گذشته پند بسیار گرفته‌ایم و تصمیم داریم که برای همیشه عدم ثبات اقتصادی و سیاسی را در ایران از میان برداریم. ما مخالف فقر و بی‌سوادی و کمونیسم و امپریالیسم هستیم، زیرا همه اینها را دشمن آزادی و خوشبختی خود می‌دانیم.

انجام برنامه‌های کوچک و بزرگ در ایران احتیاج به صرف سرمایه و همکاری فنی دارد.

اکنون وظیفه ما است که در ایران ایجاد امنیت نماییم و وسایلی به وجود آوریم که صاحبان سرمایه‌های خارجی تشویق شوند. اینها قدم‌هایی است که با کمال جدیت در راه اعتلای ایران برمی‌داریم.

کمک‌های امریکا که تحت تأثیر احساسات دوستی بین دو کشور در روزهای بحران اقتصادی به ایران داده‌شد در پیشرفت امور و بهبود اوضاع ایران بسیار مؤثر بوده‌است.

بنگاه خاور نزدیک اینک در ۳۵۰ قریه ورامین کمک‌های ذیقیمتی به ایران انجام می‌دهد، و به کمک این بنگاه تاکنون ۴۰ مدرسه در این قراء تأسیس شده که ۷۰۰۰ دانش‌آموز در آنها تحصیل می‌کنند.

از تقسیم و توزیع اراضی بین مردم مستمند دو نتیجه عمده به دست می‌آید: یکی اینکه به پیشرفت و ترقی کشور به طور کلی کمک می‌شود و روستاییان فقیر منتفع می‌گردند و به کشت و زراعت و ترمیم زمینی که متعلق به خود آنها است می‌پردازند، دیگر آنکه پس از تقسیم اراضی بین اشخاص وسایلی برای اداره بهتر آن اراضی و ایجاد تسهیلات و راهنمایی روستاییان ایجاد خواهدگردید.

من معتقدم که ابتکار تقسیم اراضی بین روستاییان در کشور ایران پس از مدت کوتاهی در سایر کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک تأثیر خواهدکرد، و به تدریج روستاییان به صورت خرده‌مالک درخواهندآمد و ستون فقرات اجتماع را تشکیل خواهندداد و به نیروی اجتماعی خواهندافزود.

ایران در واقع محوری است که استراتژی کشورهای خاورمیانه و خاور دور و نیز مسئله حفاظت مناطق نفت‌خیز خلیج فارس به دور آن چرخ می‌زند، بنابراین وظیفه کشورهای غربی است که کشور ایران را به طور مؤثر و مرتب کمک نمایند و مردم را قادر کنند تا با ترمیم اقتصاد ملی و رفرم، به حفظ ریشه‌های مزبور بپردازند.