بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در فرودگاه نیویورک هنگام پرواز به انگلستان ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۳ خورشیدی تازی

سفر محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده امریکا و اروپا ۱۴ آذر ۱۳۳۳ - ۲۱ اسفند ۱۳۳۳


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در فرودگاه نیویورک هنگام پرواز به انگلستان ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳

هشت هفته اقامت ما در امریکا و محبت و میهمان‌نوازی گرم صمیمانه‌ای که از جانب دولت و قاطبه ملت امریکا نسبت به ما ابراز شد، خاطره دوستی و حق‌شناسی زوال‌ناپذیری در دل ما باقی گذاشته‌است.

این محبت و احساسات صادقانه نشانه وجود روح دوستی و وحدت فکر و عقیده بین دو ملت است.

ما ایرانی‌ها امریکا را دوست امتحان داده و قابل اعتماد کشور خود می‌دانیم، و معتقدیم که امریکا حافظ و نگهبان آزادی فردی است.

از قادر متعال مسئلت داریم که به مردم این کشور قدرت و نیروی بیشتری برای تقویت رفاه و سعادت ملل صلح‌دوست عطا فرماید، و روح نوع‌دوستی این ملت را که همواره مردم امریکا از خود بروز داده‌اند، تحکیم فرماید و مناسبات دوستانه موجود بین دو ملت ایران و امریکا را مزید نماید.