بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در روز فرخنده ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۲ خورشیدی تازی

روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در روز فرخنده ۲۸ امرداد ماه ۱۳۳۳

من هدفی جز رفاه ملت عزیزم ندارم. ما باید برای این مردم خدمت کنیم تا بتوانند با رفاهیت و سربلندی و آزادی زندگی کنند، و از این راه در پیشگاه خداوند و وجدان و ملت خود سربلند و روسفید باشیم.

هر قدر بر گذشته بنگریم، عظمت روح ملت ایران را بیشتر درک می‌کنیم که چگونه یک ملتی هنگام خطر راه راست را تشخیص می‌دهد و می‌تواند خطراتی عظیم را با یک تصمیم جدی و مردانه از بین بردارد. حقیقتاً در پوتو عظمت روحی و اراده و همت ملت ایران بود که مملکت نجات یافت.

ما باید برای مردم خدمت کنیم و خوشی خود را برای مردم بدانیم، چون هر چه داریم از آنها است. مردم دیگر نمی‌توانند به وعده و وعید زندگی کنند. مردم خدمتگزاران شایسته لازم دارند. دیگر دوره آنکه اشخاصی پیدا شوند و مملکت را فدای امیال خود کنند، گذشت.

بزرگی و ترقی و سعادت آینده ایران عزیز را همیشه آروز داشته و امیدواریم در نیت خود موفق شویم.