بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در دانشکده فنی آبادان ۱۲ اسفند ماه ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۱۲ اسفند ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه (در دانشکده فنی آبادان)

بازدید امروز از دانشکده فنی از دو لحاظ در من اثری عمیق به جای گذاشت: یکی مشاهده استادان حاذق و دلسوز و دیگری دانشجویان با استعداد.

مملکت ما که در جاده ترقی گام برمی‌دارد، احتیاج مبرمی به مهندسین و متخصصین کاردان دارد. من هنگامی که به قیافه‌های شما نگاه می‌کنم، در سیمای شما شور و نشاط خدمت به میهن و استعداد لیاقت می‌بینم. امیدوارم شما مردان کار که اداره امور مملکت در آتیه به عهده شما سپرده می‌شود، بتوانید صمیمانه و صادقانه به میهن عزیز و هم‌وطنان خود خدمت کنید.