بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه فرماندهی و ستاد ۲ شهریور ماه ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۲ شهریور ۱۳۳۹

بیانات شاهنشاه در جشن فارغ‌التحصیلی دانشگاه فرماندهی و ستاد


موفقیت فارغ‌التحصیلان این دوره را تبریک می‌گویم و امیدوارم با معلومات بیشتری که کسب نموده‌اید، افسران برجسته و مفیدی برای ارتش شاهنشاهی باشید. با آنکه سعی و کوشش ما حفظ و برقراری صلح است، معهذا تا موقعی که خطر احتمالی برای مملکت موجود است، وظیفه ملی و نظامی ما آمادگی برای دفاع خواهدبود.

این مرحله فارغ‌التحصیلی شما مرحله اول مبارزه شرافتمندانه شما برای طی مدارج عالی است. مطمئن باشید در این راه هیچ گونه تبعیضی نخواهدبود و امیدوارم همگی شما و به خصوص لایق‌ترین و برجسته‌ترین افسرانی که در میان شما هستند، موفق باشند.