بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی رییس مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در باریابی رییس مجلس شورای ملی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

با وضع کنونی دنیا و اوضاع پیچیده اقتصادی ایران صلاح نیست که بحران ادامه داشته‌باشد. امروز باید ما به وسیله دولتمان با سانفرانسیسکو مرتباً هر روز رابطه داشته‌باشیم. خوشبختانه دولت ایران در کمیته اجراییه کنفرانس سانفرانسیسکو مرکب از چهارده عضو که اعضای اصلی آن را دول بزرگ امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و چین تشکیل می‌دهند، پذیرفته شده‌است و با این وضع ما هر روز حوائجی داریم که بدون داشتن دولت نمی‌توانیم آنها را انجام دهیم. بنابراین شایسته است آقایان نمایندگان هر چه زودتر راجع به دولت آینده تصمیم بگیرند تا ما بتوانیم در این موقع مهم نظریات خود را در کنفرانس سانفرانسیسکو بهتر منعکس نماییم.