بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین غدیر ۳ آذر ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان


از بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین غدیر ۳ آذر ماه ۱۳۲۴

ما امیدواریم با اجرای منشور ملل متفق روز به روز اوضاع بهتر شود، ولی باید سعی کنیم که قلب و روح خودمان را با اجرای مقررات و دستورات دین مقدس خود تقویت بکنیم. باید روح یگانگی و وحدت بین کلیه افراد ملت برقرار شود. موقعی این وحدت تکمیل می‌شود که وحدت اجتماعی هم باشد، و این وحدت اجتماعی حاصل نمی‌شود، جز در سایه قانون که امروز تمدن جدید آن را در تمام ممالک دنیا رواج داده‌است یا خواهدداد.

امیدواریم وحدت اجتماعی به وسیله قوانین جدید و همچنین همت عالی مردمان بلند فکر و روشن ضمیر فراهم گردد. طریق دیگر حصول این مقصود آن است که مقررات و دستورات دینی عمل شود. چه خوب خواهدبود اگر همه ما یک‌دل و یک‌ زبان با نیروی ملیت و ایرانیت این چیزها را بخواهیم و به این ایران کهنسال که به فرزندان پاک و قوی خودش امروز بیش از هر روز احتیاج دارد، خدمت کنیم. به عقیده من امروز خدمت خیلی آسان است. شاید گفته شود محیط مانع است، ولی این هم باید به وسیله افراد روشن‌ ضمیر اصلاح شود. مثلاً مطبوعات هر روز ممکن است فکر جدیدی را دنبال بکنند و به آن وسیله در اذهان رخنه نمایند تا اگر محیط نامناسب است اصلاح است.

امروز روز هماهنگی است و چون هدف یکی است، باید همه بکوشند و به آن هدف برسند. اختلافات جزیی حل یا تصفیه می‌شود. امروز روز چنین تصفیه حسابی نیست. امروز باید موازین دیانتی و قانونی را تعقیب یا دنبال نماییم. انشاءالله خائن تنبیه می‌شود و خادم تشویق خواهدشد تا ملت بیشتر آسوده گردد.