بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین سلام نوروزی ۱ فروردین ماه ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۳ خورشیدی تازی

سوگند پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین سلام نوروزی ۱ فروردین ماه ۱۳۲۳

عظمت و شکوه مقام سلطنت مرتبط و وابسته به قدرت و عظمت ملت است. هر قدر ملت توانا و مقتدر باشد، به همان اندازه نیز مقام سلطنت که نماینده قدرت ملت است، قوی خواهدبود. پس ما باید موجبات عظمت و قدرت کشور را فراهم‌آوریم تا در سایه آن خود نیز معزز و محترم باشیم، و مخصوصاً باید به عموم کارمندان دولت تذکرداد که آنان خدمتگزار و وظیفه‌خوار ملت‌اند و باید ساعی باشند که حوائج مردم را با نهایت دقت و صمیمت و در حدود وظیفه‌ای که به آنان محول است، برآورند.

توانایی دولت به تنهایی برای ادارۀ امور و شئون مملکت کافی نیست. باید مجلس نیز در این راه با دولت همکاری و مساعدت نماید و نمایندگان دولت را در وظیفه سنگینی که در هدایت مملکت به سوی سعادت و رفاه دارد یاور و معین باشد. البته با اتکاء به این یگانگی، دولت نیز خواهدتوانست به نحو مطلوب امور کشور را سرانجام بخشد و مفسدین و مغرضین را که به وسیله هو و جنجال در کشور نگرانی ایجاد و آسایش عمومی را مختل می‌نمایند، گوشمال دهد، و بالنتیجه همانطور که منظور عموم خیرخواهان و علاقمندان به سعادت ملت است، کشور را در این موقع سخت و وضعیت بس مشکل به سوی رستگاری راهبری نماید. یقین دارم در اجرای این منظور علاوه بر آقایان نمایندگان، دست توانای ملت نیز دولت را یاور و پشتیبان خواهدبود.