بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین اعطای نشان به افسران ۴ آبان ماه ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۳ خورشیدی تازی

سوگند پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در آیین اعطای نشان به افسران ۴ آبان ماه ۱۳۲۳

شما در راه وطن خود از هر حیث فداکاری کرده‌اید. اهالی کشور در این موقع باید همه فداکاری و از جان‌گذشتگی کنند، زیرا موقعیت کشور ایجاب می‌کند که آرامش حقیقی وجود داشته‌باشد. همه شما باید در نظر داشته‌باشید که دستگاه حکومت و دولت رفاهیت افراد این کشور را خواستار است.

باید به قوه قانون آرامش در کشور حکمفرما شود. بایستی همه افراد از قوانین اطاعت کنند. در صورتی که تمام افراد از روی قانون رفتار کردند، همه در رفاه خواهندبود.