بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران درباره پیشرفت‌های کشور و روان شدن سیل در چهار سوی کشور ۴ امرداد ماه ۱۳۳۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
زمین‌لرزه‌ها، سیل‌ها و دیگر آسیب‌های طبیعت در ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۵ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۵


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران درباره پیشرفت‌های کشور و روان شدن سیل در چهار سوی کشور ۴ امرداد ماه ۱۳۳۵

بکوشیم که کشور خود ایران را با کشورهای مترقی امروزی پیش ببریم. به این ترتیب مملکت و جامعه‌ای تشکیل خواهیم داد که مورد تحسین دیگران واقع گردد و این کار هم انجام شده‌است. با کمال تأسف گزارش‌های رسیده حاکی از ویرانی‌ها و خرابی‌های سیل در بعضی نقاط مملکت می‌باشد. در این باب از طرف دولت اقدامات جدی شده و بیشتر هم خواهدشد. آقایان هم از دعوت مردم به کمک و مساعدت آسیب‌دیدگان خودداری نکنند.

نظیر این واقعه در این اواخر در مملکت ما کمتر دیده شده و ما هم باید با تمام قوا در رفع آلام مردم بکوشیم. البته جلو اتفاقات آسمانی را نمی‌توان گرفت، ولی باید برای جلوگیری از این قبیل حوادث پیش‌بینی‌ها و اقدامات لازم در همگی نقاط کشور بشود.

یک جامعه مترقی نمی‌تواند اختیار خود را به دست طبیعت بدهد، زیرا قوانین طبیعت بدون تغییر است، ولی شایسته زندگی بشر حساب پیش‌بینی‌های دقیق است که این نکته را همه باید بدانیم. انجام هر کاری فرصت و وقت لازم دارد. ممالک بزرگ پس از صرف مدت‌ها وقت به هدف رسیده‌اند. ما خرابی‌های گذشته را توانسته‌ایم تا حدی ترمیم کنیم. امیدوارم آقایان بتوانند بیشتر برای رفع مشکلات مملکت کوشش کنند و البته کارها با سعی و کوشش عمومی پیشرفت خواهدکرد.

اما تا اینکه این مقصود کاملاً به مرحله اجرا درآید، باید مراقبت لازم به عمل آورد که دانشجویان ما در خارجه تنها به کسب علم و صناعت نپردازند، بلکه به روح میهن‌دوستی و فداکاری و قوه ابتکاری که موجب نیرومندی ملل مترقی شده، توجه بیشتری کنند.

اقدام در باسوادکردن عموم شروع شده و باید هر چه زودتر وسایل نیل به این مقصود از هر حیث فراهم گردد. افزایش جمعیت کشور دلیل روشنی بر حسن عملیات بهداشتی است، اما هنوز تا غایت آرزو راه درازی در پیش است، و این موضوع باید محل توجه خاص دولت و نمایندگان ملت قرار گیرد.

بهبود زندگانی روستاییان که همیشه نصب‌العین ما بوده، پس از تصویب لایحه قانون اصلاح امور اجتماعی در دهات و آیین‌نامه تقسیم خالصجات آغاز خواهدشد.

لازم است در تصویب این قانون و آیین‌نامه تسریع شود و در این امر همه گونه صرف فکر و مجاهدت به عمل بیاید، و ما به خصوص در این مورد از هیچ گونه معاضدت خودداری نخواهیم داشت.

در سیاست خارجی روابط ما با کلیه دول به خصوص با دول همجوار بر اساس دوستی و احترام متقابل و پیروی از منشور ملل متحد است، چنانکه الحاق ما به پیمان بغداد بنا به راهنمایی این منشور و به منظور تحکیم صلح جهانی صورت گرفته‌است.

مسافرت اخیر ما به ترکیه روح اتحادی را که در این دو ملت موجود بوده، تأیید و تشیید کرد و میهمان‌نوازی شایانی که از ما به عمل آمده در حقیقت ابراز احساسات ملت ترک به ملت ایران بوده. امیدواریم این اتحاد و برادری همواره پایدار و مستحکم بماند.

البته ما متوجه هستیم که وصول به این منظورها و ایفای این وظایف مستلزم امنیت و آرامش است. اکنون که ارتش از وجود عناصرِ غیرمطمئن و کشور از ستون پنجم پاک شده‌است، باید به تقویت قوای تأمینیه پرداخت که نیروی مسلح ایران متناسب با شئون و وسعت کشور باشد تا از هر جهت فراغ بال میسر آید.