بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به پرزیدنت ترکیه جلال بایار در میهمانی رسمی کاخ مرمر ۲۹ شهریور ماه ۱۳۳۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۴ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۴


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به پرزیدنت ترکیه جلال بایار در میهمانی رسمی کاخ مرمر ۲۹ شهریور ماه ۱۳۳۴


حضرت رییس جمهوری،

از اینکه با ابراز ملاطفت دعوت مرا پذیرفته، به کشور دوست و برادر خود تشریف آورده‌اید، با قلبی مملو از شعف صمیمانه تشکر می‌کنم.

دیدار آن حضرت علایق دیرین مودت و مناسبات موجود بین ترکیه و ایران را تأیید و احساسات برادرانه را تحکیم می‌کند و شک نیست که متضمن اثرات سودمند در روابط آینده دو کشور خواهدبود.

روابط ترکیه و ایران از موقعی که اعلیحضرت شاهنشاه فقید پدر تاجدارم حضرت آتاتورک رئیس جمهوری فقید را دیدن فرمودند، وارد مرحله نوینی شده و مبانی دوستی خلل‌ناپذیر و شالوده حسن تفاهم که آن دو بزرگوار طرح نمودند، همواره محور سیاست زمامداران دو کشور قرار گرفته و اطمینان حاصل است که همچنان استوار و در توسعه و پیشرفت خواهدبود.

ما ترقیات ترکیه را با دیده مسرت و تحسین می‌نگریم و موفقیت آن کشور را از خداوند مسئلت داریم.

سلامتی حضرت رئیس جمهوری و سعادت و ترقی ملت نجیب و قهرمان ترک را خواهانم.