بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به هیات اعزامی ایران به مسکو برای گفتگو با استالین ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۲۴ خورشیدی تازی

نجات آذربایجان
احمد قوام نخست‌وزیر با کارشناسانی که با وی به مسکو می‌روند ۲۸ بهمن ۱۳۲۴
احمد قوام نخست‌وزیر و همراهان به سوی مسکو پرواز می‌کنند

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به هیات اعزامی ایران به مسکو برای گفتگو با استالین ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۴

می‌خواهم آرزوهای قلبی خودم را در موفقیت هیأت به شما تبلیغ کنم. افکار همه متوجه شما است و عموم ملت انتظار دارند هیأت اعزامی در راه رفع مشکلات و ایجاد حسن تفاهم کامل با کشور دوست و همسایه ما موفقیت تامی حاصل نماید، و ضمناً در تحکیم رشته‌های تجارتی مساعی آنان به نتیجه مطلوب منتهی گردد.
با اطمینان به کفایت و درایت رئیس هیأت، امیدواریم این مأموریت به بهترین وجهی صورت پذیرد و انتظار ما و ملت از این حسن اهتمام کاملاً برآورده شود.