بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به نمایندگان مردم ساری ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سفر محمدرضا شاه پهلوی به اروپا ۲۷ تیر ۱۳۲۷ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به نمایندگان مردم ساری ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷


من در تمام سفرهای خودم این نکته را احساس کرده‌ام که مردم ایران عموماً وطن‌پرست هستند و حس ملیت و وحدت ملی در آنها فوق‌العاده قوی است و یقین دارم که آن عده بسیار معدودی که برخلاف این رفتار کرده‌اند، کسانی بوده‌اند که گمراه شده‌اند.
باید مردم را به کار و کوشش ترغیب کرد. این استعداد طبیعی که در سرزمین شما هست باید به کار بیفتد. باید وضع زراعت عوض شود. نباید انتظار داشته‌باشید تمام کارها را دولت انجام دهد. مردم باید خودشان بکوشند و البته دولت هم از آنها تقویت و پشتیبانی کند. دولت موظف است وسیله بسط فرهنگ و بهداشت را فراهم آورد و مردم هم باید خودشان کمک کنند.