بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام معرفی معاونان نوین وزارت تعاون و امور روستاها ۲ آذر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام معرفی معاونان نوین وزارت تعاون و امور روستاها ۲ آذر ماه ۱۳۵۱


در مورد تأمین نان موردنیاز مردم به همان ترتیب که هنگام بررسی برنامه پنجم در تخت جمشید نیز تذکر دادم باید بتدریج موجبات ماشینی نمودن تهیه نان در کشور فراهم شود و از این راه امکان آن بوجود آید که ضمن تأمین حداکثر شرایط بهداشتی و کیفیت نان از گرانفروشی و کم فروشی و سایر بی ترتیبی‌های موجود در امر تهیه و توزیع نان جلوگیری بعمل آید و بدین ترتیب گام مؤثر دیگری در جهت رفاه مردم به جلو برداشته شود و این اقدام نیز باید هم بوسیله بخش خصوصی و هم بوسیله دولت انجام پذیرد. برای جلوگیری از انجام دوباره کاری‌ها و حداکثر استفاده از نیروهای انسانی شاغل در دستگاه‌های وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها، باید مطالعات لازم انجام یابد و ترتیبی اتخاذ شود که سازمان‌هایی مانند سازمان غله و سازمان قند و شکر و حتی شرکت‌های سهامی چای در دستگاه‌های اداری واحدی متمرکز شود.

به همان ترتیب بارها تذکر داده‌ام باید با استقرار یک نظام ملی تعاون به معنا و مفهوم واقعی و تعمیم انواع بیمه‌های اجتماعی در شهر و روستا مردم کشور بتوانند با استفاده از مزایای تعاونی‌ها و بیمه‌های اجتماعی مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود را حل و فصل کنند و از مواهب خدادادی این کشور بهره‌مند شوند. وزارت تعاون و امور روستاها در انجام وظایف محوله به خود باید بر اداره امور شرکت‌های تعاونی نظارت لازم را معمول دارد و از سوء استفاده از عنوان تعاون به شدت جلوگیری نماید.