بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر کار و امور اجتماعی و معاونین ۹ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانشگاه تهران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی امرداد ماه تا آبان ماه


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی وزیر کار و امور اجتماعی و معاونین ۹ مهر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

وزیر کار و امور اجتماعی به همراه معاونین جدید این وزارتخانه به پیشگاه شاهنشاه آریامهر باریافتند. مهرانگیز حجازی معاون رفاه تعاون کارگری، فرج الله عباسپور معاون اداری و مالی، امیرقاسم معینی وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا مشایخی معاون روابط کار و فریدون کاووسی معاون امور پارلمانی و هم‌آهنگی و نظارت معاونین وزارت کار که به تازگی برگزیده شده بودند در این باریابی به پیشگاه شاهنشاه شناسانده شدند.


شاهنشاه در این باریابی فرمودند:

تعلیمات فنی کارگران باید با پیشرفت‌های صنعتی مملکت هم آهنگ شود و کارفرمایان در اجرای این برنامه مشارکت داشته باشند، مراکز صنعتی و کارخانه‌هایی که بیش از سه هزار کارگر دارند باید مراکز افزایش مهارت فنی داشته و صاحبان صنایع در این زمینه اهتمام کنند، وزارت کار موظف است که در سایر موارد و در کارخانه‌هایی که کمتر از سه هزار کارگر دارند برنامه افزایش مهارت کارگران را به مرحله اجرا بگزارد.

با اجرای مواد انقلاب دیگر طبقه مفهوم ندارد زیرا هر فرد یک وظیفه را انجام می‌دهد، کار مملکت بدون افراد مختلف پیشرفت نمی‌کند، هدف ما آن است که هر فرد در کاری که انجام می‌دهد مهارت لازم را داشته باشد.

موقعیت‌هایی را که برای کارگران در کشور ایران وجود دارد، کارگران در ممالک دیگر از چنین موقعیت‌هایی برخوردار نیستند. سهیم شدن کارگران در کارخانجات با خرید ۴۹ درصد سهام از واحدهای تولیدی در بخش خصوصی و تا ۹۹ درصد سهام کارخانجات بخش دولتی « این سهام به تمام ملت ایران عرضه می‌شود » .

این موقعیت‌ها نباید موحب کم کاری کارگران بشود، بلکه باید کارگران توجه نمایند که با تلاش و کوشش بیشتر و افزایش تولید ، سهامی را که از کارخانجات در اختیار دارند ارزش بیشتری خواهد یافت و سود بیشتری به آنان تعلق خواهد گرفت بنابراین باید با افزایش تولید و کاهش ضایعات در جهت سود بیشتر و تولید بیشتر قدم بردارند.