بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی قهرمانان تیم فوتبال ۱ خرداد ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی قهرمانان تیم فوتبال ۱ خرداد ماه ۱۳۴۷

من و شهبانو این موفقیت را از صمیم قلب به شما و به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم.

من هم مثل سایر افراد ملت از طریق رادیو و تلویزیون با علاقمندی بسیار در جریان مسابقات قرارداشتم و می‌دیدم که شما برای به‌دست آوردن پیروزی چگونه از خودگذشتگی و تلاش می‌کنید.

برای من این همکاری و صمیمیت که بین ورزشکاران و دیگر طبقات ملت ایران به وجود آمده‌است، اهمیت بسیاردارد. بی‌شک اراده شما و پشتکار و فداکاری شما و حمایت و تأیید مردم ایران عامل مؤثر این پیروزی بود.

اگر شما در این بازیها توفیق به‌دست نمی‌آوردید و به مقام اول نمی‌رسیدید، من باز هم خوشحال بودم، چون می‌دیدم که جوانان ما آنچه که در قدرت داشتند کوشش کردند. ولی حالا که به حمدالله موفق شده‌اید طبیعتاً بیشتر خوشحالم، چون می‌بینم روح ورزشکاری و قهرمانی و همکاری و هماهنگی در بین شما به‌وجود آمده‌است.

اینک شما باید برای حفظ این روح قهرمانی بکوشید. به نظر من شما در آستان موفقیتهای بالاتری قرارگرفته‌اید. بنابراین باید بیش از پیش تمرین کنید و در زمینهای بازی به فعالیت بپردازید. من این جنبش ملی و همگامی و همکاری ملت ایران را صمیمانه تحسین می‌کنم و امیدوارم در شئون مختلف زندگی ما ثمرات نیکویی به بار آورد.

می‌دانم هنوز زمین کافی برای تمرین و ورزش آماده نداریم و مخصوصاً شهرستانها از این جهت در مضیقه بسیار هستند. امیدوارم با همکاری همه سازمانهای دولتی و همه افراد ملت مخصوصاً همکاری انجمنهای شهر و ده، سازمان تربیت‌بدنی ایران بتواند وسایل ورزشی کافی برای همه علاقمندان تهیه نماید.

اکنون اعضای تیم ملی فوتبال ما فقط از بین ورزشکاران تهران برگزیده‌می‌شوند، ولی امیدوارم ورزش در سراسر کشور آنچنان گسترش یابد که در تیمهای ملی ما چهره جوانان شهرستانی نیز بدرخشد. یقین دارم در آینده نزدیک به استعدادهای بزرگ در زمینه ورزش دست خواهیم‌یافت.

به پاس لیاقتی که ابرازداشته‌اید، دستور دادیم که به هزینه خود ما به مشهد مقدس رفته و شکر خدای را به جای آورید و در ضمن تأکید شده‌است که برای بهبود وضع فردفرد شما اقدام لازم به عمل آورند.