بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی شورای انقلاب اداری ۱ مهر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی شورای انقلاب اداری ۱ مهر ماه ۱۳۴۷

انقلاب اداری، ضامن اجرای صحیح و مداوم سایر اصول انقلابی است که تاکنون در ایران اجرا شده‌است. دستگاه‌های اداری باید بر اساس انقلاب ششم بهمن پایه‌گذاری شود و بدون محافظه‌کاری باید وضع کلیه سازمانهای دولتی مورد بررسی قرارگیرد و در صورت لزوم اساس سازمان اداری ایران دگرگون شود.

افرادی که مسئول اجرای انقلاب اداری می‌شوند، باید اول به فلسفه و روح انقلاب اجتماعی ایران مؤمن باشند و همانطوری که ما سایر اصول انقلابی به خصوص اصلاحات ارضی را با قاطعیت و با وجود مخالفت محافظه‌کاران انجام‌دادیم، در انقلاب اداری نیز باید مسئولان اجرایی این اصل، با قاطعیت کارها را پیش ببرند. کار مملکت با وصله و پینه اصلاح نمی‌شود. باید قاطع بود. رمز موفقیت انقلاب ششم بهمن در قاطعیت آن بود.

دیگر برای هیچ مقامی هیچ گونه بهانه و عذری برای تعلل در کارها وجودندارد. چون موانع به کلی بر طرف شده‌است.

انقلاب اداری نیز نمی‌تواند یک طرفه باشد و نباید آن را فقط انقلابی در سازمانهای دولتی بدانیم. مردم ایران هم باید به وظایف و تکالیف خود آشنا شوند و در جریان کارها قرارگیرند.

در جریان انقلاب اداری، باید از نظرات مردم و تشریک مساعی آنان به منظور پیشبرد هدفهای این انقلاب، حداکثر استفاده بشود.