بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی شرکت کنندگان در نوزدهمین اجلاسیه انجمن بین‌المللی گروسیوس ۱۶ آذر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۶ آذر ۱۳۴۸

بیانات شاهنشاه در شرفیابی اعضای شرکت‌کننده در نوزدهمین اجلاسیه انجمن بین‌المللی گروسیوس

از نشانی که به من دادید، سپاسگزارم و آن را به عنوان احترامی به حقوق بشر و حقوق و قوانین بین‌الملل گرامی می‌شمارم. همچنین از اینکه نوزدهمین اجلاسیه شما در کشور ما تشکیل شده‌است، خوشوقتم.

ما معتقدیم که در هر نقطه از نقاط جهان که لطمه‌ای به حقوق بشری و بین‌المللی واردآید، این لطمه در عین حال لطمه‌ای به حقوق و قوانین بین‌الملل در سایر نقاط جهان است.

همانطور که خود شما اشاره کردید، ملت ایران از بدو بنیان‌گذاری شاهنشاهی ایران پیوسته از جدی‌ترین هواداران و پشتیبانان اصول حقوق بشری بوده‌است.

کشور من نه تنها در دوران شکفتگی شاهنشاهی خویش، بلکه حتی در مراحل کوتاهی نیز که دچار عواقب انحطاط ناشی از حوادث مختلف بوده، این اعتقاد به اصول بشری را حفظ کرده‌است.

متأسفانه با آنکه بشر هم‌اکنون در آستانه پایان قرن بیستم است، ما شاهد پایمال‌شدن حقوق بشری در برخی از نقاط جهان هستیم. دنیای امروز به سرعت در راه گستردن علم و توسعه تکنولوژی پیش می‌رود و من امیدوارم سرانجام این پیشرفت، منحصراً ترقیات علمی و تکنولوژی نباشد، بلکه شالوده جوامع بشری بر اساس احترام به انسان به عنوان باارزش‌ترین عنصر سازنده همین ترقیات استوارباشد.

مایه تأسف است که به عموم طبقات بشری امکان داده‌نمی‌شود که از فواید و ثمرات پیشرفت علم و تکامل تکنولوژی به طور کامل بهره‌مند شوند. به عقیده ما این وظیفه سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد است که برای محو این بی‌عدالتی اقدام کنند. این گونه سازمانهای بین‌المللی برای تلاش در تعمیم عدالت بین‌المللی نباید نومید شوند و باید به کوششهای خود ادامه دهند.

من برای انجمن بین‌المللی گروسیوس و اجلاسیه جدید آن آرزوی توفیق دارم، و به سهم خود تلاش خواهم کرد تا این جامعه جهانی بتواند به هدفهای خویش برسد.