بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی رییس دانشگاه تهران ۳ شهریور ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی رییس دانشگاه تهران ۳ شهریور ماه ۱۳۴۷

همانطوری که ملاحظه و احساس می‌کنید انتخاب شما فقط و فقط بر پایه سابقه علمی و لیاقت شما بوده‌است. در کشور ما اشخاص مناسب برای کارها انتخاب می‌شوند، نه اینکه احیاناً با اعمال نفوذ، اشخاص مقاماتی را احراز کنند.

انتظار دارم انقلاب آموزشی را به مرحله اجرا درآورید و با قدرت کامل پیش بروید. ما همیشه سعی کرده‌ایم نه تنها همگام با دنیای مترقی پیش برویم، بلکه نسبت به اغلب مسائل جهانی کوشیده‌ایم که از حوادث جلو باشیم. انقلاب سفید ما نشانه این امر است و انقلاب آموزشی ما هم باید به همین نحو باشد.

در تحقیقات علمی باید به طور اصیل اقدام کنید. منظورم این است که به اسم تفحص دستگاه‌های عریض و طویل به وجود نیاورید که آنچه را دیگران در گذشته پیدا کرده‌اند تازه شما روی آن عمل بکنید. این کار را می‌شود با خرید چند کتاب برای دانشگاه انجام داد، ولی تحقیقات علمی شما باید اصیل باشد. واقعاً باید دنبال تحقیقی بروید که در دنیا سابقه ندارد. باید به دانشجویان توجه شود و بین استاد و دانشجو رابطه برقرار گردد تا دانشجویان مسائل و گرفتاریهای خود را با استادان خویش در میان بگذارند، و نیز باید همیشه به آنها جواب منطقی داده‌شود. حتی اگر بخواهید جواب رد هم به خواست دانشجویان بدهید، باید این جواب منطقی باشد.

در خصوص تربیت مهندسین، شایسته است که به آموزش آنها از نظر اقتصاد و طرحهای صنعتی توجه شود.

دانشگاه آریامهر برای مطالعات علمی و صنعتی باید با ارتش و صنایع خصوصی تماس برقرارکند و همکاری نماید و لازم است هر چه زودتر ساختمان اصلی دانشگاه در اصفهان انجام گیرد. برای نیل به این منظور مطالعات لازم را بنمایید و گزارش آن را بدهید تا ضمن بررسی نهایی این مرکز بزرگ علمی هر چه زودتر مورد بهره‌برداری قرارگیرد. دستور داده‌ایم هیأت امنای دانشگاه با سرعت بیشتری نسبت به کارهای دانشگاه رسیدگی و بیش از پیش با شما همکاری نمایند.