بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام باریابی رییس دانشگاه تهران ۲۸ تیر ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۲۸ تیر ۱۳۴۸

بیانات شاهنشاه در شرفیابی رئیس دانشگاه تهران

انقلاب آموزشی باید با قاطعیت و سرعت در دانشگاه اجراشود.

نهایت کوشش را به عمل آورید که اصل تمام‌وقت را اجرا کرده و از مغزهای برجسته دانشگاه تهران که نقش مهم آن به عنوان دانشگاه مادر بر همه روشن است، استفاده کامل کنید.

مسئله جلوگیری از تورم کادر اداری، عدم تمرکز و تقسیم مسئولیت بین واحدهای آموزشی و گروههای اصلی دانشگاهی و استفاده مشترک و کامل از همه امکانات آموزشی و فنی بر اساس یک اقتصاد بارور دانشگاهی، از نکاتی است که باید بدان توجه کرد.

به همان نحو باید از وسایل فنی جدید از قبیل تلویزیون مداربسته و دستگاههایی که شبیه آن را ما در دانشگاه گندی‌شاپور به کار انداختیم و همچنین از «ویدیوتیپ» برای استفاده مکرر از سخنرانی استادان و ایجاد کلاسهای تقویتی، نهایت استفاده را بکنید.

این نکته را باز هم تکرار می‌کنم که سیاست کلی ما باید همیشه آن باشد که همواره چند قدم پیشرو حوادث باشیم، و خود را با احتیاجات آینده دور، به طور مداوم منطبق سازیم.