بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گردهم‌آیی دارندگان صنایع هند ۲۲ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در گردهم‌آیی دارندگان صنایع هند ۲۲ دی ماه ۱۳۴۷


آقای رئیس، خانمها، آقایان،

برای من باعث خوشوقتی است که امروز در جمع شما دوستان هستم.

دو کشور ما دارای روابط صمیمانه و همکاریهای ثمربخش قدیمی هستند.

در اینجا اشاره به پیشرفتهای ایران شد. برای ما مایه مباهات است که ببینیم طی چهار سال گذشته پیشرفت ما در زمینه اقتصادی با وجود ثابت ماندن قیمتها، یازده درصد بوده‌است. در همین مدت کشور ما در امور صنعتی بیست درصد پیشرفت کرده‌است. بر تولید نیروی برق ایران در سال جاری چهل درصد افزوده شده‌است. ما همچنین خطوط انتقال نیروی برق شصت‌هزار کیلو واتی و دویست‌وبیست‌هزار کیلو واتی دایر کرده‌ایم و اکنون هدف ما دایرکردن خطوط انتقالی نیروی برق چهارصدهزار کیلو واتی است و در آینده نزدیک از این حد نیز تجاوز خواهیم‌کرد.

برای بسط تمدن، نیروی برق، جزو ضروریات زندگی امروزی است. بنابراین گروه شما نقش حساسی در پیشرفت هند به عهده دارید. آمار و ارقام مربوط به مصرف برق نشان‌دهنده اوضاع اقتصادی کشور است و ما می‌توانیم در این رشته‌ها همکاری ثمربخش‌تری میان دو کشور به وجودآوریم.