بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ شهردار لاهور ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

روزشمار انقلاب شاه و مردم


۱۶ اسفند ۱۳۴۸

بیانات شاهنشاه در پاسخ شهردار لاهور

حضرت رئیس‌جمهوری،


مایلم از شهردار محترم این شهر بزرگ، به خاطر سخنان محبت‌آمیزی که نسبت به ما و ملت ایران ابرازداشتند و مناسبات عمیق دوستی و برادری میان دو ملت را عنوان کردند، تشکر کنم.

ساکنان این شهر همواره مورد تحسین و تمجید مردم ایران بوده‌اند، زیرا شما توانسته‌اید نه تنها این شهر را به شکل یک مرکز زیبا درآورید، بلکه موفق شده‌اید آن را مبدل به جایگاه مردان نیرومند و با اراده سازید.

به خاطر دارم که سالها پیش عده‌ای از مردم پاکستان داوطلبانه حاضرشدند برای بنای این شهر به اینجا بیایند. در آن زمان همه افراد ، اعم از جوان و پیر، به کار ساختن این شهر پرداختند. ما در ایران همین روح و حالت را داریم، بدین معنی که دانش‌آموزان و دانشجویان کشور ما چه پسر و چه دختر پس از اتمام تحصیلات، مدت دو سال در سپاههای مختلف وارد می‌شوند و در کار نوسازی میهن خود می‌کوشند.

اطمینان دارم احساسات و شوری که دختران کشور من در زمینه پیشبرد هدفهای ملی و خدمات اجتماعی نشان می‌دهند، همان احساسات و شوری است که دختران پاکستان به منظور نیل به هدفهای عالی اجتماعی این سرزمین زیبا ابراز می‌دارند.

مناسبات دوستی و برادری میان دو کشور ایران و پاکستان، هرگز جنبه شخصی و خصوصی نداشته، بلکه زاییده یک فرهنگ مشترک و آداب و سنن باستانی یک‌شکل و یکنواخت و مفاهیم ادراکی یکسان بوده‌است. ما در بسیاری از زمینه‌ها وجه تشابه داریم و صرفنظر از همبستگی‌های قدیمی، اطمینان کامل دارم که در آینده نیز این همبستگی‌ها نه تنها حفظ خواهدشد، بلکه میان سه کشور ایران و پاکستان و ترکیه گسترش بیشتر خواهدیافت و ما با روح همکاری وسیع‌تری که نشانه علاقه وافر باطنی ما است، این همکاری را ادامه خواهیم داد تا به هدفهای ایده‌آل و دلخواه خود برسیم.

بار دیگر مایلم خوشوقتی خود را از اینکه اکنون در این شهر زیبا هستم، ابراز دارم و امیدوارم که ساکنان این شهر در میان خانواده‌های خویش و فرزندان خود در کمال رفاه و آسایش به سر برند و دوستی میان دو ملت ایران و پاکستان ابدی باشد.