بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان نخست‌وزیر جمهوری اسلواکی ۷ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو به لهستان و چکسلواکی ۳۱ امرداد - ۸ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان نخست‌وزیر جمهوری اسلواکی ۷ شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

میل دارم قبل از هر چیز تشکرات خودم و شهبانو را از بابت پذیرایی گرم و صمیمانه شما ابراز دارم. این گرمی درست بازتاب احساسات دیرینه ملت ما نسبت به ملت شما است ولی باید تذکر دهم که این دوستی امروزه در عین حال بر پایه تقویت روزافزون روابط اقتصادی و فرهنگی ما متکی است و من یقین دارم که این روابط روز به روز بیشتر توسعه خواهد یافت. ما در این روزها به خوبی متوجه شدیم که چکسلواکی اصولاً یک کشور پیشرفته است و اکنون با سرعت خیلی بیشتر به طرف ترقی و توسعه هر چه بیشتر پیش می‌رود.

یکی از نخستین مظاهر پیوندهای دوستی و همکاری‌های دو کشور خط لوله انتقال گاز است که از راه براتیسلاوا کشورها را با کشور شما پیوند خواهد داد و گمان می‌کنم به نحوه روابط دوستانه دو کشور ما نمونه بارز نه فقط همزیستی مسالمت آمیز بلکه در عین حال همکاری و اشتراک مساعی در راه مصالح مشترک است. من از فرصت جشن ملی شما که با امروز مصادف است استفاده کرده و به خاطره قهرمانانی که در جنگ جهانی دوم برای استقلال حاکمیت این سرزمین جنگیدند و جان سپردند درود بفرستم.

شاهنشاه آریامهر در پایان بیانات خود سعادت و موفقیت و تقویت هر چه بیشتر روابط و همکاری و دوستی دو کشور را صمیمانه آرزو فرمودند.