بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ ذوالفقار علی بوتو پرزیدنت پاکستان در راولپندی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ ذوالفقار علی بوتو پرزیدنت پاکستان در راولپندی ۱۸ دی ماه ۱۳۵۰

مایل بودم که اولین مسافرت من به پاکستان پس از زمامداری آن حضرت در شرایط دیگری صورت می‌گرفت. دوستی و محبت ما در همه حال همراه شما است و ما به اتخاذ سیاست خردمندانه از طرف آن حضرت اطمینان داریم و تردیدی نداریم که روابط دوستانه ما روزبه‌روز تقویت و توسعه خواهد یافت.

اصولاً تاریخ مشترک و تعلق دو کشور ما به یک نژاد، موقعیت خاصی بین ما به وجود آورده‌است. آینده نشان خواهد داد که تاریخ برای ما چه رقم زده‌است و ملت‌های ما چه تصمیم خواهند گرفت، زیرا این ملت‌های ما هستند که به هر حال مهمترین عامل برای تعیین سرنوشت کشورهایشان خواهند بود.

اما آنچه که مربوط به آینده نزدیک می‌شود، مایلم دست دوستی را که آن حضرت به سوی ما دراز کرده‌اند، در آستانه فصل نوینی از دوستی که بین ما آغاز می‌شود و همچنین به خاطر موفقیت کامل برنامه‌های آن حضرت بفشارم.