بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمد پرزیدنت کارلوس آندرس پرز پرزیدنت ونزوئلا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجوبیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمد پرزیدنت کارلوس آندرس پرز پرزیدنت ونزوئلا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۴

(در فرودگاه کاراکاس)

آقای رئیس جمهوری،
قبل از همه اجازه بدهید که از استقبال گرم شما به نام خود و شهبانو و ملت ایران تشکر کنم.
من قبلاً خوشوقتی آشنایی با شما را در کنفرانس سران اوپک در الجزایر داشتم. متأسفانه گرفتاری‌های بسیار مرا از گفتگوهای طولانی با آن جناب محروم کرده‌بود، ولی می‌دانستم که به زودی فرصت دیدار شما را در کشور زیبایتان خواهم داشت.
با آشنایی به سابقه سیاسی و زندگی شما که آن را وقف بهبود کشورتان کرده‌اید، من به تدبیر شما و سیاست ملی ونزوئلا اعتقاد دارم. درمورد منابع طبیعی، می‌دانستم که ما به یک زبان واحد سخن خواهیم‌گفت. به طور یقین وضع دو کشور ما تشابه کامل به هم دارد، چه در زمینه دفاع از حقوق حقه و چه در زمینه اصول دفاع از منافع تمام کشورها بدون در نظر گرفتن عظمت و قدرت آنها، بلکه بر پایه برابری و عدالت.
بازدید پادشاه کشور آسیایی ایران از یک کشور لاتین، امروز یک مفهوم کاملاً اجتماعی دارد، مضافاً به اینکه این یک دیدار دوستانه است. من به این ترتیب فرصت آشنایی با کشور و ملت شما را پیدا کرده‌ام و در این مورد می‌توان گفت دو کشور و دو ملت ما که دارای عقاید و افکار یکسانی هستند، دست یکدیگر را فشرده و همبستگی و دوستی برادرانه‌ای را میان خویش به وجود می‌آورند. اطمینان دارم که در مدت اقامتمان در کشور زیبای شما، شهبانو و من و همراهان ما آشنایی صمیمانه‌تری با آن جناب، با دولت و ملت شما، به خاطر شکوفان کردن روابط دو کشور و ساختن آینده خواهیم‌داشت.
یک بار دیگر از استقبال گرم شما تشکر می‌کنم و برای شما و خانم پرز و برای دولت و ملت ونزوئلا، سعادت و رفاه و موفقیت کامل در اجرای هدف‌های ملی‌تان آرزو می‌نمایم.