بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمد پرزیدنت هند در فرودگاه دهلی نو ۱۳ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به هند و پاکستان ۱۳ تا ۱۷ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به مصر و عربستان سعودی ۱۹ تا ۲۰ دی ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمد پرزیدنت هند در فرودگاه دهلی نو ۱۳ بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

مایلم در درجه اول از سوی شهبانو، خودم و هیئت همراه از استقبال صمیمانه‌ای که از ما به عمل آوردید سپاسگزاری کنم. استقبالی این چنین برای ما امری طبیعی است زیرا هر بار که رهبران کشور شما از ایران دیدار می‌کنند، در کشور ما از آنان استقبال مشابهی به عمل می‌آید چون نه تنها پیوندهای قدیمی که دو کشور ما را در گذشته به یکدیگر مرتبط ساخته‌اند، بلکه رشته‌های مودّت و دوستی کنونی و آنچه که در پیش داریم و من مطمئن هستم ما را به یکدیگر نزدیکتر خواهد ساخت، جملگی بر طرز تفکر و رفتار ما تأثیر می‌گذارد.
من به عنوان یک دوست قدیمی به کشور شما آمده‌ام. کسی که همواره در این فکر بوده است که منافع کشورش، منطقه و حتی آسیا در برقراری دوستی صمیمانه‌تر و همکاری بین کلیه ملل این قاره مستتر است. ممکن است آنچه دو کشور ما متّفقاً قادر به انجام آن هستند نمونه خوبی از همکاری‌های دوجانبه و همکاری‌های منطقه و مآلاً به نفع همه باشد. ما پیشرفت‌های این کشور بزرگ را با علاقه فراوان دنبال می‌کنیم. آنچه که می‌تواند برای شما غنا و سعادت به همراه داشته باشد در مورد کشور ما نیز صادق است. ما در این جهت قرار گرفته‌ایم و من امیدوارم این دیدار و دیدارهایی که شما از کشور ما به عمل می‌آورید هر بار رشته‌های مودّت و دوستی که هر دو کشور ما را به یکدیگر مربوط ساخته است مستحکم‌تر سازد.
از خدای متعال مسئلت دارم که شما را همواره در کنف حمایت خود قرار دهد.