بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی شهردار آدیس آبابا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفر رسمی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی به اتیوپی ۱۸-۱۳ خرداد ماه ۱۳۴۷ درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ خوش‌آمدگویی شهردار آدیس آبابا ۱۴ خرداد ماه ۱۳۴۷

اعلیحضرتا
آقای شهردار
مایلم بدین وسیله از احساسات دوستانه مردم این شهر زیبا که نسبت به من ابراز شد، صمیمانه سپاسگزاری کنم. من آورنده درود صمیمانه مردم ایران برای مردم اتیوپی و اهالی تهران برای اهالی آدیس آبابا هستم. من در مدت ۲۴ ساعتی که در شهر زیبای شما هستم، شاهد احساسات دوستانه و میهمان نوازی مردم شما نسبت به شهبانو و خودم می‌باشم و هیچ گاه ما چنین احساسات صمیمانه‌ای را فراموش نخواهیم کرد.
من در اینجا شاهد توسعه و پیشرفت کشور اتیوپی هستم. یقین دارم که به راهنمایی‌های خردمندانه اعلیحضرت امپراتور در آینده نیز ما شاهد پیشرفت‌های این کشور و شهر زیبای آدیس آبابا و خوشبختی و سعادت مردم اتیوپی خواهیم بود.