بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت پاکستان در کاخ نیاوران ۷ آبان ماه ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۸ خورشیدی تازی

دیدار رسمی ژنرال محمد یحیی خان پرزیدنت پاکستان از ایران ۱۳-۷ آبان ماه ۱۳۴۸ خورشیدی


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام به سرفرازی ورود پرزیدنت پاکستان در کاخ نیاوران ۸ آبان ماه ۱۳۴۸


حضرت رئیس‌جمهوری،

برای شهبانو و من مایه کمال خوشوقتی است که مقدم آن حضرت را به کشور خود شادباش بگوییم.

شما نه تنها به عنوان شخص اول کشوری که با ما دارای نزدیکترین روابط دوستی و همکاری است به مملکت ما آمده‌اید، بلکه بالاتر از آن، نماینده معنوی یک پیوند بسیار کهن قلبی و معنوی هستید که دو ملت ما را از دیرباز به یکدیگر پیوند داده‌است، پیوندهایی که حاصل فرهنگ مشترک، علایق ادبی و معنوی مشترک و ارتباط دائمی دو ملت ما در طول قرنهای متمادی است.

برای من تذکر این حقیقت مایه کمال خوشوقتی است که شهرهایی چون لاهور و پیشاور در تاریخ فرهنگ ایران مقامی به ارزش مهمترین مراکز فرهنگی خود ایران داشته‌اند، و مسلماً مبالغه نیست اگر بگویم که مدتی مدید شهر لاهور کانون اصلی ادب فارسی بوده‌است.

در بیاناتی که سه سال پیش، به‌مناسبت دریافت دکترای افتخاری دانشگاه پیشاورد در آن دانشگاه ایرادکردم، متذکراین نکته شدم که چگونه ما عالی‌ترین تجلی پیام معنوی و بشری فرهنگ ایرانی را در آثار شاعر و فیلسوف بزرگ کشور شما، اقبال لاهوری منعکس می‌بینیم.

مایه خوشوقتی است که این پیوند دیرینه معنوی، امروزه با پیوندهای همکاریهای نزدیک سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، بسیار استوارتر شده‌است. کشورهای ما و شما، اکنون به اتفاق دوست مشترک ما ترکیه، سازمان همکاری عمران منطقه‌ای را به وجود آورده‌اند که یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این نوع همکاری در دنیای امروز است.

در این سازمان، ما تاکنون در زمینه طرحهای مشترک صنعتی و ارتباطات و هماهنگی فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی و نیز در زمینه همکاریهای فرهنگی به پیشرفتهای فراوانی نائل شده‌ایم که نتایج آن برای هر سه کشور ما ثمربخش بوده‌است و خواهدبود.

از نظر بین‌المللی نیز همکاری ما عامل مؤثری در حفظ ثبات و امنیت این منطقه از جهان، و از طرف دیگر عامل مهمی در مودت و همبستگی اسلامی است که در کنفرانس اسلامی رباط، ما نمونه‌ای از آن را شاهد بودیم. ما اعتقاد داریم که ملل مسلمان جهان، با اتکا به اصول عالی اسلامی و با توجه واقع‌بینانه به ارزشهای وسیع مادی و معنوی خود می‌توانند روزبه‌روز جامعه بزرگ اسلامی جهان را به سوی اعتلا و رفاه و افتخار بیشتری رهنمون گردند، و در این زمینه طبعاً ما و شما با میراث فرهنگی و معنوی کهن خود می‌توانیم سهم خویش را چنانکه باید به عهده بگیریم.

شما در مدت اقامت خود در کشور ما همه جا یک طرز فکر ملی و اجتماعی، و آثار تمدن و فرهنگی را خواهیددید که مسلماً برای شما کاملاً آشنا خواهدبود، همچنان که من در سفرهای متعدد خود به پاکستان همه جا خود را در سرزمینی آشنا و به عبارت دیگر در خانه خودم احساس کردم و امیدوارم آن حضرت نیز در بازگشت به کشور خویش همین احساس را همراه خواهیدداشت.

اجازه دهید توسعه روزافزون دوستی و همکاری ایران و پاکستان، و سلامت و موفقیت آن حضرت و رفاه و ترقی روزافزون ملت دوست و هم‌کیش و برادر پاکستان را آرزوکنم.