بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن پایان چهارمین دوره دانشکده فرماندهی و ستاد هوایی ۱۰ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
ارتش شاهنشاهی ایران تصمیم‌های مجلس

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در جشن پایان چهارمین دوره دانشکده فرماندهی و ستاد هوایی ۱۰ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی

پایان رساندن دوره دانشکده فرماندهی و ستاد هوایی را به شما فارغ التحصیلان تبریک می‌گویم. از شمار این دوره معلوم می‌شود که این موسسه جوانی در مملکت ما است و به همین جهت کیفیت این موسسه بی نهایت برای ما اهمیت دارد. افسرانی که از این مرکز خارج می‌شوند باید چنان مجهز به معلومات امروزی و حتی فوق برنامه باشند - چنانچه به اطلاع من رسید که فوق برنامه هم کار کرده‌اید - که هر زودتر آن تعداد از افسرانی که باید مجهز به این معلومات باشند در رده‌های مختلف ارتش شاهنشاهی ایران چه در نیروی هوایی و چه در سایر دسته‌ها قراربگیرند. امیدوارم که این موسسه و هر نوع موسسه دیگری چه در نیروی هوایی و چه در نیروهای دیگر ایجاد می‌شود بتواند جوابگوی احتیاجات ملی و میهنی ما باشد و تا موقعی که وضع دنیا هنوز آشفته باشد مملکت ایران در حدود توانایی خود بتواند از منافع خویش دفاع بکند.
بار دیگر با اظهار خوشوقتی از اینکه تعداد دیگری به افسران آموزش دیده نیروهای ما اضافه می‌شوند توفیق همگی را از خداوند مسئلت دارم.